Stowarzyszenie Trampolina BB Wesprzyj nas wpłatą na konto: 02 1750 0012 0000 0000 3241 0871 | Aktualności | Bielsko-Biała
STOWARZYSZENIE NA RZECZ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
TRAMPOLINA BB
KRS 0000599489
Konto: 02 1750 0012 0000 0000 3241 0871
Repliki zegarków

Aktualności »

II Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej MOJA MAMA, MAMUSIA, MAMUNIA… pt. „Marzenia mojej mamy”

Zespół Szkól Specjalnych im K.I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej wraz ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Trampolina BB, zapraszają uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 10-24 lat do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego MOJA MAMA MAMUSIA MAMUNIA... W tym roku tematem konkursu są " Marzenia mojej mamy". Konkurs ma na celu: rozwijanie twórczej postawy, wyobraźni i wrażliwości plastycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; popularyzacja i prezentacja różnych technik plastycznych; promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych i ich twórczości; rozbudzanie talentów i kreatywności uczestników konkursu; stworzenie warunków do publicznych kontaktów oraz konfrontacji własnych dokonań artystycznych.


Warunki uczestnictwa:

W konkursie mogą brać udział dzieci, młodzież i osoby dorosłe – uczniowie szkół specjalnych, integracyjnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

 

Kategorie wiekowe:

- klasy 1-3

- klasy 4-6

- klasy gimnazjalne

- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

 

Format pracy: kartka A3

 

Technika pracy:

prace płaskie w technice: malarstwo, rysunek, grafika, wycinanka, wydzieranka, wydrapywanka, collage itp.

Jeden uczestnik konkursu może przysłać tylko jedną pracę

 

Temat prac konkursowych: „Marzenia mojej mamy”

 

Opis prac: praca powinna być zaopatrzona w metryczkę (załącznik 1) oraz zgodę (załącznik 2) naklejone z tyłu pracy.

Prac nie należy oprawiać.

Prosimy aby nie wysyłać prac wykonanych z produktów spożywczych.

Prace nie spełniające wyżej wymienionych warunków nie będą oceniane przez jury.

Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane, przechodzą na własność organizatora.

 

Termin i miejsce składania i nadsyłania prac:

Prace należy wysyłać do dnia 8 maja 2018 roku na adres: Zespół Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego ul. Wapienicka 46, 43-382 Bielsko-Biała z dopiskiem „Konkurs Plastyczny”.

 

Ocena prac i nagrody:

Prace będą oceniane przez profesjonalne jury.

Organizatorzy konkursu przewidują dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe.

Lista laureatów zostanie ogłoszona na Facebooku szkoły oraz stowarzyszenia do dnia 17 maja 2018r.

Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień połączone z wernisażem wystawy pokonkursowej w Książnicy Beskidzkiej ul. Juliusza Słowackiego 17a w Bielsku – Białej w dniu 25 maja 2018 roku, o godzinie 11.00.

Nagrody nie odebrane w dniu finału konkursu przechodzą na własność organizatorów konkursu.Po tym terminie możliwa jest jedynie wysyłka dyplomów po uzgodnieniu z koordynatorem konkursu

 

Uwaga: Prosimy aby prace z jednej placówki nadsyłane były w jednej paczce.

 

Koordynatorzy konkursu:

Marzena Drabek tel. 604 977 066

Barbara Kudzia tel. 507 763 240

 

Zapraszamy do twórczej zabawy!!!

 

Załącznik 1 Metryczka

Imię i nazwisko autora pracy

Wiek uczestnika

klasa

Nazwa placówki

Adres email, telefon

Opiekun artystyczny

Telefon kontaktowy

 

Załącznik 2 Zgoda rodzica lub opiekuna

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………................................................................. W II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym: „Moja mama, mamusia, mamunia” na zasadach określonych w regulaminie konkursu.

Podpis rodzica /opiekuna……………………………………………

 

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu tj: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Trampolina BB oraz Zespół Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997 o ochronie danych osobowych, dla celów związanych z organizowaniem konkursu, publikacją zgłoszonych prac w całości lub w części w mediach drukowanych i elektronicznych.

Podpis rodzica/opiekuna…………………………………………… Miejscowość, data ……………………………………………….…..

 

Organizator:

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Trampolina BB oraz Zespół Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej

 

Termin rozstrzygnięcia: 25.05.2018r

 

Nagrody: nagrody rzeczowe, dyplomy

 

Przedział wiekowy: 10-24

 

Region: ogólnopolski

 

Przeznaczony dla: szkół

 

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

 

Typ: indywidualny

orologi replica