Stowarzyszenie Trampolina BB Wesprzyj nas wpłatą na konto: 02 1750 0012 0000 0000 3241 0871 | Aktualności | Bielsko-Biała
STOWARZYSZENIE NA RZECZ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
TRAMPOLINA BB
KRS 0000599489
Konto: 02 1750 0012 0000 0000 3241 0871

Aktualności »

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „MOJA MAMA, MAMUSIA, MAMUNIA…”

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „MOJA MAMA, MAMUSIA, MAMUNIA…”

Honorowy patronat nad konkursem objął Kurator Galerii Akademickiej Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku-Białej dr hab. Ernest Zawada, prof. ATH.

Doktor habilitowany sztuki-ASP Warszawa. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, grafiką warsztatową, malarstwem ściennym i instalacją. Jest autorem 30 happeningów i instalacji przestrzennych. Swoje prace prezentował na 30 wystawach indywidualnych oraz 53 wystawach zbiorowych w kraju i na świecie. Autor podręcznika "Nauka rysunku – ucz się od polskich mistrzów. Obszary zainteresowań naukowo-badawczych koncentrują się wokół kształcenia plastycznego dziecka oraz wykorzystania sztuki w pracy terapeutycznej. 

Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Trampolina BB” z siedzibą w Zespole Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej.

Cele konkursu:

- Rozwijanie twórczej postawy, wyobraźni i wrażliwości plastycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

- Popularyzacja i prezentacja różnych technik plastycznych

- Promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych i ich twórczości

- Rozbudzanie talentów i kreatywności uczestników konkursu

- Stworzenie warunków do publicznych kontaktów oraz konfrontacji własnych dokonań artystycznych

Warunki uczestnictwa: W konkursie mogą brać udział dzieci, młodzież i osoby dorosłe – uczniowie szkół specjalnych, integracyjnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, w wieku od 6 do 24 lat.

Kategorie wiekowe:

- klasy 1-3

- klasy 4-6

- klasy gimnazjalne

- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Format pracy: kartka A3

Technika pracy: prace płaskie w technice: malarstwo, rysunek, grafika, wycinanka, wydzieranka, wydrapywanka, collage itp.

Jeden uczestnik konkursu może przysłać tylko jedną pracę

Temat prac konkursowych: „Moja mama, mamusia, mamunia”

Opis prac: praca powinna być zaopatrzona w metryczkę (załącznik 1) oraz zgodę (załącznik 2) naklejone z tyłu pracy.

Prac nie należy oprawiać.

Prosimy aby nie wysyłać prac wykonanych z produktów spożywczych.

Prace nie spełniające wyżej wymienionych warunków nie będą oceniane przez jury.

Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane, przechodzą na własność organizatora.

Termin i miejsce składania i nadsyłania prac: Prace należy wysyłać do dnia 30 kwietnia 2017 roku na adres: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Trampolina BB” ul. Wapienicka 46, 43-352 Bielsko-Biała z dopiskiem „Konkurs Plastyczny”.

Ocena prac i nagrody: Prace będą oceniane przez profesjonalne jury. Organizatorzy konkursu przewidują dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe. Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień połączone z wernisażem wystawy pokonkursowej na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku – Białej w dniu 3 czerwca 2017 roku, o godzinie 12.00, ul. Willowa 2, Budynek L. Nagrody nie odebrane w dniu finału konkursu przechodzą na własność organizatorów konkursu. Po tym terminie możliwa jest jedynie wysyłka dyplomów po uzgodnieniu z koordynatorem konkursu

Uwaga: Prosimy aby prace z jednej placówki nadsyłane były w jednej paczce.

Koordynatorzy konkursu:

Marzena Drabek Tel. 604 977 066

Magdalena Werner Tel. 505 985 455

Zapraszamy do twórczej zabawy!!!

Załącznik 1 metryczka

 

Imię i nazwisko autora pracy

                                                                                                                                        

Wiek uczestnika, klasa

 

Nazwa placówki

 

Telefon, mail

 

Opiekun artystyczny

 

 

 

Załącznik 2 zgoda rodzica lub opiekuna                                           Bielsko-Biała, dnia …………………………………………………

Zgoda rodziców, opiekunów prawnych

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………………………………………………………… W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym: „Moja mama, mamusia, mamunia” na zasadach określonych w regulaminie konkursu.

Podpis rodzica /opiekuna……………………………………………………………

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu tj: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Trampolina BB”, zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997 o ochronie danych osobowych, dla celów związanych z organizowaniem konkursu, publikacją zgłoszonych prac w całości lub w części w mediach drukowanych i elektronicznych.

Podpis rodzica/opiekuna………………………………………………………………