Stowarzyszenie Trampolina BB Wesprzyj nas wpłatą na konto: 02 1750 0012 0000 0000 3241 0871 | Aktualności | Bielsko-Biała
STOWARZYSZENIE NA RZECZ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
TRAMPOLINA BB
KRS 0000599489
Konto: 02 1750 0012 0000 0000 3241 0871
Repliki zegarków

Aktualności »

Specjalistyczny Punkt Konsultacji i Wsparcia

Specjalistyczny Punkt Konsultacji i Wsparcia

przy Stowarzyszeniu na Rzecz

Osób Niepełnosprawnych Trampolina BB

w BIELSKU-BIAŁEJ ul. Wapienicka 46

Jesteśmy pierwszym na terenie miasta i powiatu Specjalistycznym Punktem Konsultacji i Wsparcia.

Naszym celem jest udzielanie szeroko pojętej pomocy dzieciom i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych oraz prowadzenie doradztwa dla ich rodziców i opiekunów. SPKiW powstał z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Trampolina BB z siedzibą przy Zespole Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej.

Zakres konsultacji i wsparcia jest BEZPŁATNY i obejmuje:

Pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych (prowadzenie zajęć wyrównawczych) dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

Terapie wspomagające rozwój i edukację uczniów z autyzmem

Pomoc w przypadku trudności wychowawczych, rodzinnych i zdrowotnych oraz problemów społeczno – emocjonalnych

Pomoc w wyborze szkoły lub innej formy kształcenia

Organizację grup wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną

Specjaliści SPKiW pomogą rozwiązać problem, poszukać jego przyczyny i zaproponować sposób rozwiązania trudnej sytuacji.

Wsparcia udzielają:

Oligofrenopedagodzy, nauczyciele przedmiotowi

Psycholog

Pedagog

Surdopedagog

Edukator seksualny

Terapeuta logopeda

Doradca zawodowy

Nie czekaj, zgłoś się i sprawdź ! Pomóż sobie i swojemu dziecku ! Nie obowiązuje rejonizacja!

Konsultacje udzielane są po wcześniejszej rejestracji telefonicznej tel. 798 717 003 (koordynator mgr Katarzyna Lipianin-Drabek) lub mailowej: trampolinabb@gmail.com