O nas > Cele i zadania > Bielsko-Biała
STOWARZYSZENIE NA RZECZ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
TRAMPOLINA BB
KRS 0000599489
Konto: 02 1750 0012 0000 0000 3241 0871

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin, organizowanie innowacyjnych form edukacji i terapii dla dzieci i młodzieży oraz rehabilitacji prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej.